Cliënten betrekken bij gemeentelijk beleid, hoe doet u dat?

Op deze website vindt u een werkwijze om ervaringen van cliënten beter te benutten. Deze werkwijze is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en voor leden van cliëntenraden. Het uitgangspunt is dat zij gaan samenwerken om tot een betere dienstverlening voor de cliënt te komen. Dat doen ze door:

  • uit te gaan van de ervaringen van cliënten;
  • samen te bepalen wat belangrijk is voor de dienstverlening;
  • de relatie tussen gemeente en cliëntenraad vorm te geven via de doorlopende dialoog;
  • dit proces gestructureerd op te pakken.

Wilt u leren hoe u cliëntenervaringen beter kunt benutten in uw gemeente? Bekijk hoe de methodiek ‘Benut Ervaringen’ u kan ondersteunen.
  De methodiek     Achtergrond   Aan de slag    Voorbeelden       Ondersteuning