Aanbevelingen

Aanbevelingen als u aan de slag gaat met de methodiek Benut Ervaringen.

Praktisch:
 1. Neem de tijd. Het ophalen en analyseren van ervaringen kost veel tijd. Houd voldoende rekening om tijd en menskracht vrij te maken.
 2. Houd het ophalen van ervaringen beperkt en overzichtelijk. Bij de invulling van het ophalen van ervaringen gaat men snel op de toer van onderzoek doen. Dat is voor niet-professionele onderzoekers te moeilijk. En het roept naderhand vragen op over het omgaan met de resultaten (representativiteit).
 3. Fysiek contact van cliënten werkt het best om respons te krijgen. Het helpt om ook de relatie tussen cliëntenraad en hun achterban te verbeteren (bekendheid en herkenbaarheid)
 4. Neem het werken met de methodiek op in de werkplanning en (eventueel) begroting van zowel de cliëntenraad als van de gemeentelijk dienst die met de methodiek aan de slag gaan.
Over samenwerken:
 1. Begin bij het erkennen van elkaars positie, competentie en autonomie. De samenwerking versterkt het onderlinge respect en vertrouwen
 2. Zorg voor eigen ruggensteun. Zorg ervoor dat u met meer mensen aan het ophalen en analyseren van ervaringen werkt. Zo blijft er  ruggensteun vanuit de eigen organisatie.
Over de dialoog:
 1. De dialoog gaat vooral over het dagelijkse leven en niet over grootse thema’s.
 2. De dialoog maakt onderliggende waarden zichtbaar en brengt leden van de koppels al heel snel dicht(er) bij elkaar. Het draagt ook bij aan het onderlinge vertrouwen.
 3. De dialoog vindt in deze methodiek gedurende het hele traject plaats. Dit versterkt het vertrouwen op alle niveaus van de beleidsvorming tot de uitvoering.
 4. Enkele kwalitatieve ervaringen zijn vaak voldoende voor het voeden en voeren van de dialoog. Het voeren van een goede dialoog is lastig: het gaat snel over oordelen, aanbevelingen en maatregelen. Maar niet over het uitwisselen van waarden. De vragen van Flyvbjerg bieden een praktisch handvat voor de dialoog.
Over coaching:
 1. Coaching en ondersteuningverdient serieuze aandacht om met de methodiek en het achterliggende gedachtegoed te leren werken.