BMWE

Welke ervaringsvraag? Vindbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen voor de minima
Hoe opgehaald? Uiteindelijk via gesprekken bij de voedselbank. Op de ophaaldag, door medewerkers van de voedselbank zijn mensen gevraagd die wel iets willen vertellen.
Welke gedeelde waarden? Klantgerichtheid,  verantwoordelijkheid (voor het eigen bestaan), creativiteit/ontwikkeling
Welke rol had de cliëntenraad? Het voortouw nemen in dit project, maar door omstandigheden (o.a. opheffen van de cliëntenraad) kwam dit niet voldoende tot zijn recht. Gaandeweg werd de aanpak steeds kleiner en smaller.
Welke rol had de gemeente? Meedenken en meewerken, maar uiteindelijk had de betrokken ambtenaar niet de juiste positie voor dit project. Een les dus; degene die in de gemeente erbij betrokken is moet wel de positie hebben om er iets mee te doen.
Wat werkte goed? De persoonlijke klik.  De gesprekken bij de voedselbank liepen heel goed, mensen wilden graag en veel vertellen.
Wat viel tegen? Het hele proces werd doorkruist door de opheffing  van de cliëntenraad en het opnieuw positie bepalen door de uitvoerders van dit project in BMWE.
Wat was verrassend? Cliënten van de Voedselbank bleken, in tegenstelling tot de verwachtingen, honderduit te willen vertellen.
Wat was het resultaat? Duidelijke scores die uitnodigen tot verder onderzoek door Cliëntenraad en gemeente(n).
Wat hebben jullie vooral geleerd? Dat de dialoog tussen Cliëntenraad en gemeente(n) opnieuw krachtig moet worden opgezet.
Hoe nu verder? De uitkomsten worden gedeeld met de nieuwe Cliëntenraad, die het dialoogmodel enthousiast heeft opgepakt en er een speerpunt van gaat maken.
Meer weten? Volgt nog…