Een geschikt onderwerp kiezen

Bepaal of uw onderwerp geschikt is:

 1. Gaat het onderwerp dat u wilt onderzoeken over een gemeentelijke taak binnen sociaal domein? Lokale uitvoering van wet- en regelgevend.
  Nee: Het onderwerp in niet geschikt om te onderzoeken in de Cliëntenraad.
  Ja: ga door
 2. Heeft u een onderwerp dat gaat over de uitvoering van beleid? Dit onderwerp kan een thema, signaal of een gebeurtenis zijn.
  Ja: Het onderwerp is geschikt om door de cliëntenraad en gemeente nader te onderzoeken.
  Nee: ga door
 3. Is het een onderwerp dat waarschijnlijk voor meerdere personen geldt?
  Ja: Het onderwerp is geschikt om door de cliëntenraad en gemeente nader te onderzoeken.
  Nee: ga door
 4. Betreft het een klacht over een medewerker? Van de gemeente of een organisatie als UWV.
  Ja: Cliënt verwijzen naar de klachtencommissie evt. met hulp (onafhankelijke cliënt-ondersteuner)
  Nee: ga door
 5. Betreft het een besluit?
  Ja: 
  Ciënt verwijzen naar commissie bezwaar en beroep evt. met hulp van onafhankelijke cliëntondersteuner
  Nee: Verwijzen naar onafhankelijke cliëntondersteuner of instantie die kan helpen