In de media

De folder over deze methodiek kunt u hier bekijken.

Blogs:
Clientenparticipatie nieuw stijl,
door: Wilma Kuiper, adviseur bij Stimulansz.
Jeugdparticipatie als een feestje, door: Wilma Kuiper, adviseur bij Stimulansz.
5 tips voor meer kwaliteit in cliëntenparticipatie, door: Wilma Kuiper, adviseur bij Stimulansz.
Tijd om te praten over ervaringen, door: Wilma Kuiper, adviseur bij Stimulansz.

Artikelen:
Cliëntenparticipatie is geen corvee, maar krachtig leermiddel nov 2017. Door: dr. mr. Hans Bosselaar, docent en onderzoeker bij de Vrije Universiteit en Branko Hagen, beleidsadviseur van de Landelijke Cliëntenraad.

In het essay ‘Toezicht en het belang van de derde laag‘ beschrijft prof. dr. ir. Gert van Dijk de taak van de cliëntenraad als de bewaker van het maatschappelijk belang van ondernemingen of een overheid.

Bijeenkomsten:
12 april 2018: LCR congres Hoezo zelfredzaam! workshop: ‘Cliëntenparticipatie: benut de ervaringen van cliënten beter! Door: Wilma Kuiper, adviseur bij Stimulansz.
10-12 april 2018: Internationaal congres burgerparticipatie Edinburgh. Spreker: dr. mr. Hans Bosselaar, Vrije Universiteit.
6 april 2018: Conferentie: Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever? workshop ‘Een doorlopende dialoog’. Door: dr. mr. Hans Bosselaar, Vrije Universiteit.
6 maart 2018: RIBW cliëntendag, workshop door Wilma Kuiper (Stimulansz) en Branko Hagen (LCR).
10 oktober 2017: Bijeenkomst voor oude en nieuwe projecten die werken met methodiek Benut Ervaringen.