Literatuur verwijzingen per onderwerp

Hieronder vind je de vindplaatsen in de literatuur per onderwerp.

Over de focus op het ophalen en bundelen van ervaringen van cliënten:
  • Baur, V.E., & Abma, T.A., Resident councils between lifeworld and system: Is there room for communicative action?, Journal of Aging Studies (2011), doi:10.1016/j.jaging.2011.03.001
  • Schillemans, T., van de Bovenkamp, H., & Trappenburg, M. (2016). From “Major Decisions” to “Everyday Life”: Direct Accountability to Clients. In Public Accountability and Health Care Governance (pp. 165-192). Palgrave Macmillan UK.
Over de driedeling ervaringen-ervaringskennis-ervaringsdeskundigheid:
Over vertrouwen bij toezicht