Over de methodiek

Hoe kunnen adviesraden en gemeenten deze ervaringen veel beter benutten? Hoe haal je ervaringen op en wat leer je daar samen van? Op deze website vindt u een methode om ervaringen van mensen als uitgangspunt te nemen:

 • om beleid en uitvoering te verbeteren en klantvriendelijker te werken
 • meer draagvlak te vinden voor de wijze waarop mensen geholpen worden
 • en meer mensen écht te helpen hun problemen op te lossen

Dit doorlopende proces is een gezamenlijke opdracht voor cliëntenadviesraad en gemeente. De kern van de methodiek is dialoog en wederzijds vertrouwen. Kijk verder op deze website hoe dat werkt!

De methodiek ‘Benut ervaringen’ in beeld:

U vindt informatie over de uitgangspunten, het resultaat, de duur en kosten. Maar we beperken ons tot het deel dat zich richt op Ervaringskennis en de uitleg over kwantitatieve werkvormen. Wel kunt u doorklikken naar de vijf onderdelen van de methode:
– Dialoog en wederzijds vertrouwen,
– Wat willen we uitzoeken?,
– Plan van aanpak ervaringen ophalen en uitvoeren,
– Ervaringen bundelen,
– Intern beraad over bevindingen.

Wie weet hoe het is om als cliënt te leven? Wie ervaren dag in dag uit de dienstverlening van gemeenten of instellingen? De cliënten zelf!

Ervaringen van cliënten zijn belangrijk om te weten of beleid van instanties werkt en of er geen onbedoelde negatieve effecten zijn. De methode ‘benutten van ervaringen’ ondersteunt cliëntenvertegenwoordigers, bestuurders en hun medewerkers om:

 • ervaringen van cliënten op te halen
 • ervaringen te bundelen tot ervaringskennis
 • de ervaringskennis te toetsen aan eigen doelen en waarden
 • het resultaat bespreekbaar te maken in een doorlopend dialoog.

Resultaat
U heeft aan het einde van het traject:

 • concrete instrumenten in handen voor het benutten van ervaringen
 • impulsen voor cliëntenparticipatie
 • ingrediënten voor cliëntgericht beleid
 • de relatie tussen gemeente en cliëntenraad versterkt.

Duur
Voor een volledig traject, waarin u actief op zoek gaat naar ervaringen en deze vast gaat leggen moet u rekenen dat u  7 tot 10 dagen tijd nodig heeft. Deze tijd verspreid zich over een aantal maanden tot een klein jaar.

Benutten van ervaringen kunnen ook kleine ‘projecten’ zijn, die veel sneller en slim zijn op te pakken. Dan is de tijdsbesteding veel beperkter. Kern van de aanpak blijft de dialoog tussen cliëntenraad en gemeente over die ervaringen.

Kosten
Het traject kost u vooral tijd en inspanning en waarschijnlijk wat activiteitskosten. Wilt u wat meer begeleiding gedurende het traject? Bekijk onze folder en neem dan contact op met Stimulansz.