Ervaringen bundelen

Cliënten en hun vertegenwoordigers zijn geen onderzoekers, de gemeenteprofessional is dat ook niet. Dat hoeft ook niet.

Wat u gedaan hebt is: het verzamelen van ervaringen van cliënten om te begrijpen waar mensen in hun dagelijks tegen aan lopen. Wat gaat er goed volgens hen en wat gaat niet goed?

Door de ervaringen van cliënten te ordenen, kunt u patronen ontdekken en begrijpt u (nog) beter wat cliënten in hun dagelijks leven ervaren.

Voor het doorgronden van de verhalen van cliënten hebben we een aantal stappen beschreven.

Er zijn enkele voorwaarden voor het goed doorgronden van de verhalen van cliënten:

  • Hou in de gaten: het gaat om het begrijpen van het verhaal van anderen, van cliënten die hun ervaringen verteld hebben. Wat u persoonlijk van de verhalen vindt, doet er niet toe.
  • Als de cliëntenraad en de gemeenteprofessional(s) samen de analyse uitvoeren, voorkomt dat dat u met een eenzijdige blik de verhalen probeert te begrijpen (tunnelvisie), of dat u vanuit uw rol als cliënt of professional bevooroordeeld de verhalen analyseert.
  • Zorg dat u te allen tijde de privacy van de cliënten die hebben meegewerkt waarborgt!

Privacy
Deze stap is hét moment om de privacy van de cliënt te waarborgen. Zorg dat u bij het uitschrijven van de aantekeningen of het interview geen informatie opschrijft waaruit kan blijken over wie het gaat! Maak hierover goede afspraken.

Tips:

  • Gebruik geen namen, maar initialen;
  • Noem geen exacte leeftijden of geboortedata;
  • Vermeld nooit adres-, emailgegevens en telefoonnummers in een verslag. Ook niet als u bijvoorbeeld beloofd hebt nog eens contact op te nemen. Neem dergelijke gegevens alleen op in een hiervoor bestemd bestand. Hier ga u natuurlijk even zorgvuldig mee om.

Let op: het kost tijd
Het is heel boeiend en belangrijk om alle ophaalde verhalen goed te beluisteren en te begrijpen. Let op: het kost veel tijd. Neem er dus ook de tijd voor!

Meer lezen over soorten aanpak om ervaringen te bundelen en analyseren