Plan van aanpak ervaringen ophalen

Als u een geschikt onderwerp heeft om ervaringen op te halen, dan adviseren wij om een plan van aanpak maken. Het schema ervaringen ophalen kan u bij de voorbereiding hiervan ondersteunen. Daaruit blijkt of u geschikt over voldoende kennis, vaardigheden en middelen.

De onderstaande vragen kunt u gebruiken als  basis van uw plan. Maak in overleg met uw samenwerkingspartner uw Plan van Aanpak om ervaringen op te halen en te bundelen. Als hulpmiddel kunt u het Sjabloon Plan van aanpak Benut ervaringen downloaden en invullen voor uw activiteiten.

Compact sjabloon voor het maken van uw eigen Plan van Aanpak Benut Ervaringen

Onderdeel Plan van aanpak Benut Ervaringen
1 Vraagstelling voor het ophalen van ervaringen. Noteer welke vraagstelling u gaat gebruiken om ervaringen op te halen.  Check of de vraagstelling geschikt is met het schema.
2 Werkvorm. Geef aan welke werkvorm u gaat gebruiken om ervaringen op te halen. Bepaal of u individuele ervaringen ophaalt of groepsgewijs.
3 Deelnemers werven. Noteer de doelgroep en het aantal mensen dat u gaat werven. Omschrijf waar, wanneer, hoe de werving plaatsvindt. En wie die uitvoert.
4 Deelnemers bevragen en ervaringen vastleggen. Bepaal wat u gaat vragen en maak een vragenlijst. Omschrijf waar, wanneer, hoe en wie met de deelnemers communiceert.
5 Ervaringen vastleggen, bundelen en analyseren. Geef aan hoe u ervaringen vastlegt (bv. een verslag, geluidsopname of video). Noteer hoe u deze vervolgens bundelt en analyseert. Bepaal wie welke onderdelen uitvoert.
6 Tijdsplanning Ervaringskennis. Breng de benodigde doorlooptijd in kaart, en geef aan wie de voortgang bewaakt. Maak evt. een actielijst of draaiboek met daarin de termijn van de volgende 3 stappen (analyse, intern beraad en dialoog).
7 Middelen en kosten. Noteer welke middelen er nodig zijn. Denk aan ruimte, catering, menskracht en materiaal. Geef aan wie welke onderdelen regelt of ter beschikking stelt. Noteer de kosten van de benodigde middelen.
8 Overige Opmerkingen.