Wat willen we uitzoeken?

 
Ervaringen opsporen

Ervaringen opsporen kan via twee wegen:

  • het individuele verhaal als geheel horen of
  • groepsgewijs ervaringen horen en daarvan de overeenkomsten optekenen.

Individuele ervaringen opsporen:
het ervaringsverhaal van iemand wordt in zijn geheel gehoord en opgetekend als een persoonsgebonden en uniek verhaal.

Groepsgewijs ervaringen opsporen:
in een groep worden (individuele) ervaringen uitgewisseld. Met name de overeenkomsten tussen de diverse verhalen worden opgetekend.

Voor het definitief kiezen van een werkvorm geven we u hier een aantal aandachtspunten:

  1. Bedenk wat u met het materiaal wilt gaan doen.
  2. Bedenk hoe u de inbreng wilt vastleggen.
  3. Denk na over de privacy van mensen en de mogelijkheid tot anonimiseren van de individuele verhalen.
  4. Kies een passende werkvorm. Het schema werkvormen ondersteunt uw passende keuze.

Lees meer over hoeveel ervaringen u nodig hebt