Ondersteuning

Advies en ondersteuning
De methodiek Benut Ervaringen kunt u met behulp van deze website-handleiding zelf vorm geven. Heeft u als gemeente of cliëntenraad toch behoefte aan enige vorm van introductie of begeleiding?

a. Gratis introductiegesprek op de methodiek
Stimulansz geeft toelichting op de werkwijze van het model dat u zelfstandig of met ondersteuning kunt inzetten en adviseert gericht op uw lokale situatie.
Het gesprek wordt gevoerd met vertegenwoordigers van de cliëntenraad en gemeente samen.

b. Begeleiding tijdens het traject
De praktijk is soms weerbarstiger dan de theorie. Om in het traject op koers te blijven adviseert en stimuleert Stimulansz met procesbewaking, advies en tips. Na het introductiegesprek maakt Stimulansz een offerte op maat om deze werkwijze in de praktijk te begeleiden.

c. Een terugkombijeenkomst voor gemeenten en cliëntenraden om voortschrijdende inzichten te delen en ervaringen uit te wisselen. Met medewerking van de VU en LCR.

Neemt u contact op met Stimulansz:
Wilma Kuiper, Wilma.Kuiper@stimulansz.nl, tel 06-17072990 of
Frans Kuiper, Frans.Kuiper@stimulansz.nl, tel: 06-83171787