Voorbeelden

Deze vier partijen hebben de methodiek gebruikt.

Hier vindt u vier korte voorbeelden:

Amsterdam
Bij één van de daklozenloketten in Amsterdam kwam de inrichting met hekjes en bewakers wat dreigend over op bezoekers. Dat was de aanleiding voor de Participatieraad in Amsterdam om na te gaan wat de dak- en thuislozen zelf daarvan vinden.De gemeente was op haar beurt bezig met een verbeterproces binnen een daklozenloket. Na overleg bleek de insteek elkaar aan te vullen: de gemeente evalueerde het proces, de Participatieraad de beleving van de dak- en thuislozen. Het gevolg? Aanbevelingen die zeer serieus genomen worden en aan bod komen in het overleg tussen de Participatieraad en de gemeente. Klik hier voor meer informatie

BMWE
BMWE staat voor de vier gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Het leertraject in Noord-Groningen kende enkele stevige tegenslagen. De belangrijkste was dat de oude cliëntenraad SoZaWe in zijn geheel opgeheven werd en er door de gemeente een nieuwe cliëntenraad werd ingesteld.  Ondertussen werd er toch stug doorgewerkt aan het ophalen van ervaringen over het gebruik van minima-regelingen. Dat leverde resultaat op, ook al was het wat anders dan vooraf gedacht. Klik hier voor meer informatie
Den Bosch
‘Waarom moeilijk doen als het samen kan’ is het motto in Den Bosch. De cliëntenraad Participatiewet ‘s-Hertogenbosch en Weener XL (het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch) hebben samen – en ook ieder apart- de interactie tussen de cliënt en medewerker bij WeenerXL bekeken. De dienstverlening scoorde hoge ogen, maar dat betekent niet dat alles goed gaat. Of goed blijft gaan. Klik hier voor de Bossche aanpak

Utrecht
De Cliëntenraad Utrecht liep al langer tegen vragen aan over het combineren van vrijwilligerswerk met een uitkering. Wat mag in Utrecht nu wel en wat niet als bijstandsgerechtigde? Tegen welke beperkingen lopen mensen aan als ze vrijwilligerswerk willen doen? Of gaat het eigenlijk heel erg goed? Reden om samen met de gemeente die ervaringen onder de loep te nemen. Het bereiken van deze specifieke groep was niet makkelijk, maar de volhouder wint. De acht afgenomen interviews vormen een goede basis om in gesprek te gaan met zowel uitvoering als beleid, de ervaringen te duiden en gezamenlijk enkele lessen te trekken. En de winst? Meer begrip tussen gemeente en Cliëntenraad voor elkaars mening en positie. Klik hier voor meer informatie