8 Hoeveel ervaringen hebt u nodig om een probleem aan te kaarten?

In deze methodiek staat de dialoog aan de hand van ervaringen van cliënten centraal. Hoeveel ervaringen nodig zijn om een onderwerp (een waarde die in het geding is) aan te kaarten verschilt per keer.

Soms is één verhaal genoeg
Eén ingrijpende ervaring kan al genoeg zijn voor een cliëntenraad of een bestuurder/manager om de dialoog over een onderwerp aan te gaan. Maar in veel gevallen zullen meer verhalen of ervaringen nodig zijn om er samen van overtuigd te zijn dat er wat aan de hand is. In de doorlopende dialoog kunt u met elkaar hierover het gesprek aangaan.

Het gaat om de variatie in de verhalen
Bij het uitzoeken van verhalen gaat het meestal niet om de hoeveelheid. Het gaat meer om de inhoud van de verhalen. Vaak is het handig om naar verhalen op zoek te gaan die op onderdelen niet op elkaar lijken, of zelfs het tegendeel van elkaar zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld op zoek gaan naar een jongere, iemand rond de 35-40 en iemand rond de 60.

Afhankelijk van het onderwerp zoekt u naar de kenmerken waarop de variatie naar verwachting een rol zal spelen voor het onderwerp waar u meer over wil weten (man-vrouw, hoog opgeleid-laag opgeleid, woont in het centrum of in een buitenwijk, gezond en niet-gezond, etc.). Als u een goede variatie hebt kunnen 3, 4 of 5 verhalen al genoeg zijn.

Zoek naar het verzadigingspunt
Verder kunt u ook tijdens het project besluiten om nog wat meer mensen te zoeken, omdat u denkt dat u nog geen goed beeld hebt.  Als de nieuwe ervaringen die u ophaalt veel lijken op de eerdere ervaringen, dan kunt u stoppen. U heeft het ‘verzadigingspunt’ bereikt.

Wees efficiënt
Tenslotte gaat het erom het evenwicht te vinden tussen het aantal verhalen dat u nodig heeft om de dialoog over een onderwerp te voeren en de inspanning die het vraagt om de verhalen op te sporen, te bundelen en te presenteren.