9 De ervaringen bundelen (de analyse) kunt u het beste samen doen. Waarom is dat?

Bij het bundelen van de ervaringen gaat het erom een waarheidsgetrouwe interpretatie van de opgehaalde ervaringen te krijgen. Er zijn meerdere argumenten om dit samen te doen. Niet alleen samen met enkele cliënten of hun vertegenwoordigers, maar ook met één of meer vertegenwoordigers van de gemeente.  Dat doet u om de risico’s uit te sluiten dat u de verhalen uit hun verband trekt of te veel vanuit uw eigen (voor)oordeel gaat interpreteren.

Uit de VU bachelor thesis van Maaike de Lange, Anthea van der Velden, Mike Vink en Romy van Wechem (2017) komen drie risico’s bij de bundeling (analyse) van de opgehaalde ervaringen:

1. Het eerste risico is ruis. Ruis een verzamelnaam voor factoren die het communicatieproces verstoren. Dit betekent dat de zender, in dit geval de cliënt, en de ontvanger, in dit geval de cliëntenraad, eenzelfde boodschap op een andere manier interpreteren (Eijkman, Duyx en Visser, 2006), bijvoorbeeld door culturele verschillen of jargon.

2. Het tweede risico is groepsdenken of groupthink. Dit betekent dat mensen snel op zoek gaan naar overeenstemming over een bepaalde interpretatie, in plaats dat men blijft doorzoeken naar de belangrijkste boodschap die in het verhaal van de cliënt verstopt zit. Door veel tijd te nemen en kritisch te blijven kunt u elkaar hierop aanspreken.

3. Het derde risico is tunnelvisie. Soms denken mensen van te voren al te weten wat de kern van het verhaal is. Zij benaderen de verhalen van de cliënten dan zo, dat ze alleen op zoek gaan naar de onderdelen die hun vooronderstelling bevestigen. De verdere inhoud wordt over het hoofd gezien. Het is een belangrijke valkuil, die u kunt vermijden door de opgehaalde ervaringen met mensen uit een andere geleding te bundelen, of met mensen die niet betrokken zijn geweest bij het ophalen van de verhalen.