3 Wat wordt verstaan onder ervaringen, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid?

In deze methodiek zien we ervaringen, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid als volgt:

Ervaringen
Onder ervaringen verstaan we alles wat zich afspeelt in ons dagelijks leven en in het bijzonder in het dagelijks leven van cliënten. U kunt ervaringen van cliënten verzamelen. Dat kan in het algemeen, door naar hun verhaal over hun dagelijks leven te luisteren. U kunt het ook inperken door naar specifieke aspecten van het dagelijks leven te vragen.

Ervaringskennis
Ervaringen krijgen bij cliëntenparticipatie betekenis als cliëntenraden en uitvoeringsorganisaties ze in verband brengen met het beleid en de uitvoering van wetten en regels. Dan worden ervaringen ervaringskennis. U doet dit door bijvoorbeeld de ervaringen van één cliënt vanuit een bepaalde invalshoek te bekijken (welk onderdeel van het verhaal gaat over geld en welk over geluk). We noemen dat categoriseren. U kunt ook de verhalen van meerdere cliënten ophalen en gezamenlijk categoriseren en analyseren. Ook zo worden ervaringen ervaringskennis.

Ervaringsdeskundigheid
Wat u doet met de ervaringskennis hangt af van de rol die u hebt. Cliëntenraden worden geacht om vanuit hun deskundigheid van en over het leven van cliënten ‘iets’ te doen met de ervaringskennis. U kunt deze bijvoorbeeld bespreken met collega-vertegenwoordigers en aanhangig maken bij een bestuurder. Door doorlopend ervaringen op te halen en te bundelen tot ervaringskennis houd u uw ervaringsdeskundigheid actueel. Dat is nodig, want de systeem- en leefwereld zijn voortdurend in beweging.

Veel mensen zijn van mening dat uw ervaringen pas goed kunt beoordelen als u in eenzelfde situatie hebt gezeten als diegene van wie u de ervaringen hebt verzameld. Dat zou de ‘ware ervaringsdeskundigheid’ zijn. Daar zit wat in. Als u zelf in een uitkeringssituatie hebt gezeten, let u waarschijnlijk op andere elementen in een verhaal van een uitkeringsgerechtigde, dan als u niet weet hoe het is om van een uitkering te leven.

In onze methodiek gaan we niet in op de discussie wie wel en niet ervaringsdeskundige is. We zijn er wel van overtuigd dat het voortdurend ophalen, bundelen en doorgronden van ervaringen bijdraagt aan het vergroten van de ervaringsdeskundigheid van cliënten en hun vertegenwoordigers.

Meer lezen over de driedeling ervaringen-ervaringskennis-ervaringsdeskundigheid