Utrecht

Welke ervaringsvraag? Ervaringen van bijstandsgerechtigden met het doen van vrijwilligerswerk en knelpunten waar zij hierbij tegenaan lopen als gevolg van de door W&I gehanteerde regels
Hoe opgehaald? Door 8 interviews bij mensen die vooral via-via en in het netwerk zijn geworven
Welke gedeelde waarden? Respect, Elkaar in de waarde laten, Begrip, Vertrouwen, Creativiteit, Betrokkenheid, Rechtvaardigheid, Integriteit.
Welke rol had de cliëntenraad? De cliëntenraad heeft de interviews gehouden, want de deelnemers vonden het toch lastig als er iemand van de gemeente bij zou zijn
Welke rol had de gemeente? De opzet en werving van deelnemers is in gezamenlijkheid opgezet. Ook medewerkers van Werk en inkomen zijn geïnterviewd over de dienstverlening en regels bij vrijwilligerswerk voor bijstandsgerechtigden
Wat werkte goed? De samenwerking en gesprekken tussen gemeente en cliëntenraad leverde op dat er over en weer meer begrip voor elkaars standpunten en posities zijn. Een volwaardige en respectvolle verhouding over een lastig thema.
Wat viel tegen? De werving van deelnemers via open kanalen en schriftelijke wegen. De doelgroep was erg specifiek, waardoor het ook lastig was. Dit resulteerde in het via-via benaderen, wat beter werkte.
Wat was verrassend? Het grote aantal uren wat mensen in hun vrijwilligerswerk steken. Soms (bijna) fulltime. En alle 8 geïnterviewden hebben op eigen initiatief vrijwilligerswerk gevonden. De gemeente had daarin geen rol.
Wat was het resultaat? Er was veel overeenkomst in de reden dat mensen vrijwilligesrwerk doen: bijdrage leveren aan maatschappij, persoonlijke ontwikkeling, alternatief voor (dure) scholing, netwerk uitbreiden, kansen op werk vergroten.
Wat hebben jullie vooral geleerd? Onderschat niet hoe moeilijk het is deelnemers te vinden als er een specifieke vraag is. Zet meerdere wervingskanalen tegelijkertijd in in plaats van na elkaar. Persoonlijke benadering werkt het beste.
Hoe nu verder? Presentaties geven over het leertraject voor gemeente en de cliëntenraad. Hopelijk wordt dit in de toekomst vaker ingezet.
Meer weten? Link naar presentatie.