Voor wie is de methodiek bedoeld?

Deze methodiek is bedoeld voor:

cliëntenraden en gemeenten die samen de kwaliteit en uitvoering van beleid willen verbeteren m.b.v. clientervaringen. Download onze folder en bekijk deze site.

Gebruikte termen:

Voor de leesbaarheid van de methodiek gebruiken we vooral de termen cliëntenraad en gemeente.

De methodiek is ook door andere organisaties te gebruiken. Daarom geven we een toelichting op de gebruikte termen:

Cliëntenraad Overal waar we het hebben over de cliëntenraad, bedoelen we ook adviesraden in het sociaal domein, cliëntenraden van UWV of van zorg en opvanginstellingen.
Cliënten Overal waar we spreken over cliënten, bedoelen we mensen die gebruik maken van voorzieningen in het sociaal domein.
Cliëntenvertegenwoordigers Overal waar we spreken van vertegenwoordigers van cliënten bedoelen we mensen die door cliënten zijn aangewezen om hen te vertegenwoordigen (bijvoorbeeld leden van vakbonden/cliënten/patiëntenorganisaties).
Gemeente Overal waar we het hebben over de gemeente, bedoelen we: beleidsmakers en -bepalers (B&W, wethouders, beleidsmedewerkers en -uitvoerders).
Uitvoerende organisaties Overal waar we het hebben over uitvoerende organisaties, bedoelen we gemeentelijke diensten, UWV, hulpverleners/ dienstverleners en (zorg en opvang)organisaties.

Lees meer over: